1 maja 2013

Prace dyplomowe

Chcąc zacelebrować drugą rocznicę wybronienia dyplomu, z którym zakończyłam moją edukację w plastyku, wrzucam tryptyk, który kosztował mnie wiele potu, nerwów, radości i mdłości. 
Z pozdrowieniami dla tegorocznych dyplomantów!

I, 2011

II, 2011

III, 2011